ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาไขมันในซีรัม : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาไขมันในซีรัม : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ไพลิน ศรีสุขโข
คำค้น : โคเลสเตอรอล , ซีรัม , ไตรกลีเซอร์ไรด์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7276
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาวิธีและเทคนิคการวิเคราะห์ไขมัน ในการวิจัยนี้ เพื่อให้ได้วิธีที่ทำง่ายสะดวกและปลอดภัย มีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปและในการวิจัยได้พัฒนาการวิเคราะห์ไตรกลีย์เซอไรด์ และโคเลสเตอรอลในซีรัม โดยการใช้เอนไซม์มาแทนการวิเคราะห์ด้วยสารเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่มีความแปรปรวนต่ำกว่า และมี linearity ถึง 1000 และ 600 มก./ดล. สามารถทำการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันได้โดยไม่ต้องเจือจางซีรัมก่อน และได้ทำการปรับปรุงเทคนิคการแยกไลโปโปรตีน โดยวิธีการปั่นแยกด้วย Ultracentrifuge ให้สามารถแยก VLDL LDL และ HDL ออกจากกันได้โดยการปั่นแยกเพียงครั้งเดียว ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ไม่มีเครื่อง Ultracentrifuge ก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีตกตะกอนโดยใช้เฮปารินแมงกานิสคลอไรด์ และฟอสโฟทังสเตตกับแมกนีเซียมคลอไรด์ ซึ่งได้พัฒนาให้ทำการวิเคราะห์ได้ง่าย มีความถูกต้องแม่นยำและให้ผลไม่แตกต่างจากวิธีปั่นแยกด้วย เครื่อง Ultracentrifuge รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์หา Apo A [subscript 1] และ Apo B ด้วยวิธี Rocket electroimmuno assay เพื่อใช้ร่วมกับไลปิดตัวอื่นๆ ในการศึกษาเบตาบอลิสมของไขมัน

บรรณานุกรม :
ไพลิน ศรีสุขโข . (2532). การพัฒนาวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาไขมันในซีรัม : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพลิน ศรีสุขโข . 2532. "การพัฒนาวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาไขมันในซีรัม : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพลิน ศรีสุขโข . "การพัฒนาวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาไขมันในซีรัม : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ไพลิน ศรีสุขโข . การพัฒนาวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาไขมันในซีรัม : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.