ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิ
นักวิจัย : ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , ชัยณรงค์ โลหชิต , จินดา สิงห์ลอ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย , ปิยลัมพร หะวานนท์
คำค้น : การทำหมัน , สุนัข
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หลายประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัด ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน หนึ่งในหลายๆวิธีที่ใช้ควบคุมประชากรสุนัข คือ การทำหมัน การทำหมันในตัวผู้จะง่าย และปลอดภัยกว่าการทำหมันสุนัขตัวเมีย การศึกษานี้ได้เปรียบเทียบการวางยาสลบด้วย Xylazine ร่วมกับ Thiopental sodium กับ Pentobarbital sodium อย่างเดียวกลุ่มละ 6 ตัว พบว่าการใช้ Pentobarbital sodium สามารถเริ่มทำการผ่าตัดได้เร็วกว่าออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p = 0.003 แต่ฟื้นตัวช้ากว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p = 0.004 ส่วนการตัดหลอดนำน้ำอสุจิ แล้วผูกปลายทั้งสองข้างกับการตัดด้วยการจี้ด้วยไฟฟ้า อย่างละ 3 ตัว/กลุ่ม/ชนิดยาบังคับสัตว์ พบว่าการจี้ด้วยไฟฟ้าใช้เวลาน้อยกว่าที่ความเชื่อมั่น 95% และเวลารวมที่ใช้ตัดหลอดนำน้ำอสุจิทั้งสองข้างก็น้อยกว่า สุนัขที่ตัดหลอดนำน้ำอสุจิจะตรวจไม่พบเชื้อใน 1 สัปดาห์หลังการทำหมัน สุนัขทดลองทั้งหมดไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆทางกายภาพ ภายหลังจากทำหมันได้ 6 เดือน

บรรณานุกรม :
ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , ชัยณรงค์ โลหชิต , จินดา สิงห์ลอ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย , ปิยลัมพร หะวานนท์ . (2539). การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , ชัยณรงค์ โลหชิต , จินดา สิงห์ลอ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย , ปิยลัมพร หะวานนท์ . 2539. "การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , ชัยณรงค์ โลหชิต , จินดา สิงห์ลอ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย , ปิยลัมพร หะวานนท์ . "การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ประโยชน์ ตันติเจริญยศ , ชัยณรงค์ โลหชิต , จินดา สิงห์ลอ , กัลยาณี ตันศฤงฆาร , เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย , ปิยลัมพร หะวานนท์ . การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.