ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล
คำค้น : การติดเชื้อเอชไอวี -- ไทย , โรงงานผลิตสี -- ลูกจ้าง -- สุขภาพและอนามัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการเอดส์ ได้เป็นไปอย่างรุนแรงในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ผู้ติดยาเสพติด หญิงและชายที่ขายบริการทางเพศ และกลุ่มชอบเที่ยวหญิงโสเภณี เป็นต้น ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อสู่กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มคนงานซึ่งเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นกลุ่มคนที่น่าศึกษาและติดตามดูการติดเชื้อไวรัส HIV เนื่องจากมีการย้ายถิ่นและมีการเปลี่ยนจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง คนงานส่วนใหญ่ (67.3%) มีอายุระหว่าง 18-29 ปี และส่วนใหญ่เป็นชาย (73.5%) จากการวิเคราะห์หาแอนติบอดีต่อเชื้อ HIV จาก 2091 ตัวอย่าง ที่เก็บระหว่างปี 2534-2537 พบว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็นชายมีอายุระหว่าง 21-27 ปี อัตราความชุกร้อยละ 0.3, 0.8, 0.7 และ 1.6 ตามลำดับปีที่สำรวจและทุกรายเป็น anti-HIV-1 คนงานที่เข้ามาใหม่ในแต่ละปีมีแนวโน้มของการติดเชื้อมาก่อนเข้าทำงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2537 ติดเชื้อมาก่อนถึง 3.45% การติดเชื้อในปีดังกล่าวนี้ พบมากในกลุ่มคนงานที่มีอายุน้อย ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีการติดเชื้อสูงมากถึง 6.8% ในกลุ่มคนงานอายุต่ำกว่า 24 ปี

บรรณานุกรม :
นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล . (2538). การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล . 2538. "การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล . "การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล . การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.