ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดและขจัดความสูญเสียในอุตสาหกรรมสบู่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดและขจัดความสูญเสียในอุตสาหกรรมสบู่
นักวิจัย : อภิชาติ ลิลิตการตกุล
คำค้น : กรรมวิธีการผลิต , สบู่ , การวิเคราะห์ข่ายงาน (การวางแผน) , การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม , อุตสาหกรรมสบู่ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทนา จันทโร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746375555 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7248
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ลดและขจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสบู่ของโรงงานตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของโรงงานคือ เวลาการทำงานของพนักงานและเครื่องจักรต่ำ รวมทั้งมีปริมาณพัสดุคงคลังในโรงงานมาก อันเนื่องมาจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต วิธีการในการลดและขจัดความสูญเสียคือ 1. การใช้เทคนิคการวิเคราะห์กรรมวิธีกับกระบวนการผลิตสบู่ หลังจากนั้นทำการขจัด, รวบรวม, สับเปลี่ยน หรือทำให้ขั้นตอนต่างๆ ง่ายขึ้นเพื่อลดและขจัดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 2. การใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลกับกระบวนการผลิตสบู่ แล้วจัดตำแหน่งสถานีการผลิตและเส้นทางการไหลใหม่ให้เหมาะสม 3. การวิเคราะห์แผนภูมิกิจกรรมเชิงซ้อนของพนักงานผสมสีและกลิ่น เพื่อปรับปรุงการทำงานของพนักงานผสมสีและกลิ่น ผลจากการปรับปรุงคือ 1. พนักงานทำงานเพิ่มขึ้น 4.45% 2. เครื่องจักรทำงานเพิ่มขึ้น 5.76% 3. ปริมาณพัสดุคงคลังเพิ่มขึ้น 3.41% 4. ปริมาณเศษสบู่ที่ต้องนำเข้ากระบวนการแปรรูปใหม่ลดลง - 5.46% สำหรับเศษสบู่จากการซอยก้อนสั้น - 4.02% สำหรับเศษสบู่จากการปั๊ม - 4.59% สำหรับสบู่ที่ไม่ได้ขนาดเนื่องจากการห่อถุง - 2.52% สำหรับสบู่เสียเนื่องจากความสกปรก 5. ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 10.53%

บรรณานุกรม :
อภิชาติ ลิลิตการตกุล . (2540). การลดและขจัดความสูญเสียในอุตสาหกรรมสบู่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชาติ ลิลิตการตกุล . 2540. "การลดและขจัดความสูญเสียในอุตสาหกรรมสบู่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิชาติ ลิลิตการตกุล . "การลดและขจัดความสูญเสียในอุตสาหกรรมสบู่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อภิชาติ ลิลิตการตกุล . การลดและขจัดความสูญเสียในอุตสาหกรรมสบู่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.