ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง
นักวิจัย : อุทัย ดีปินตา
คำค้น : ระบบไฟฟ้ากำลัง , การส่งกำลังไฟฟ้า , การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325606 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของหลายๆ ประเทศได้เปลี่ยนแปลงให้มีการแข่งขันมากขึ้นส่งผลทำให้เกิดปัญหาเรื่องความคับคั่งในสายส่งทำให้ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าลดลง ดังนั้นในวิทยานิพนธ์จึงเสนอวิธีการจัดการความคับคั่งด้วยการปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของกำลังไฟฟ้าในสายส่งที่เกิดปัญหาความคับคั่งโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ผลิตในการปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตและปรับเปลี่ยนการใช้งานโหลด โดยผู้จัดการสายส่งต้องเสียค่าใช้จ่ายชดเชยในการขอเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตและการขอปรับเปลี่ยนการใช้งานโหลดซึ่งต้องมีการจัดสรรราคาการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของระบบและนอกจากนั้นในวิทยานิพนธ์ได้มีการพิจารณาราคาของกำลังไฟฟ้าสูญเสียเข้ารวมกับราคาการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของเครื่องกำเนิดแต่ละเครื่องเพื่อจัดสรรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าและสะท้อนการลดลงของกำลังไฟฟ้าสูญเสียด้วยวิธีการวิเคราะห์กำลังการไหลที่เหมาะสม เพื่อเจ้าของสายส่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงโหลดรวมถึงสายส่งสามารถลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียลงได้ทำให้ระบบจะสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าได้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
อุทัย ดีปินตา . (2548). การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ดีปินตา . 2548. "การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ดีปินตา . "การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อุทัย ดีปินตา . การจัดการความคับคั่งของระบบส่งในตลาดไฟฟ้าโดยพิจารณาการสูญเสียกำลังในสายส่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.