ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของโพรโตคอล TCP รุ่นต่างๆ สำหรับโครงข่าย IP ของดาวเทียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของโพรโตคอล TCP รุ่นต่างๆ สำหรับโครงข่าย IP ของดาวเทียม
นักวิจัย : สนามชัย มาสุธน
คำค้น : ทีซีพี/ไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) , ดาวเทียมในโทรคมนาคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741737289 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6968
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

โพรโตคอล TCP/IP เป็นโพรโตคอลที่จัดอยู่บน transport layer และเป็นโพรโตคอลที่นิยมใช้บนอินเตอร์เน็ท ซึ่งส่วนมากโพโตรคอล TCP ได้พัฒนาให้ใช้งานบนโครงข่ายภาคพื้นดินโดยเฉพาะ การพัฒนาโพรโตคอล TCP ให้สามารถใช้งานบนโครงข่ายไร้สายหรือโครงข่ายดาวเทียมกำลังทำการวิจัยกันอย่างกว้างขวาง ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึงปัญหาทางด้านสมรรถนะขอโพรโตคอล TCP ที่ถูกนำไปใช้บนโครงข่ายดาวเทียมและแสดงวิธีการแก้ไขแบบต่างๆ และได้หาแบบแผนควบคุมความคับคั่งแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานสภาพแวดล้อมบนโครงข่ายดาวเทียม โดยได้เลือกแบบแผนควบคุมความคับคั่ง TCP-Newreno, TCP-Peach และ TCP-Vegas มาทดลองหาสมรรถนะทั้งบนโครงข่ายภาคพื้นดินและโครงข่ายดาวเทียม โดยในการทดลองจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า NS-2 Simulator เป็นเครื่องมือในการวิจัย การออกแบบสภาพแวดล้อมในการทดลอง ได้ออกแบบให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมจากพื้นฐานไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริง ทั้งโครงข่ายภาคพื้นดินและโครงข่ายดาวเทียม โดยจะใช้พารามิเตอร์ goodput fairness และ friendliness เป็นตัวชี้วัดหาสมรรถนะ

บรรณานุกรม :
สนามชัย มาสุธน . (2548). การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของโพรโตคอล TCP รุ่นต่างๆ สำหรับโครงข่าย IP ของดาวเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนามชัย มาสุธน . 2548. "การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของโพรโตคอล TCP รุ่นต่างๆ สำหรับโครงข่าย IP ของดาวเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนามชัย มาสุธน . "การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของโพรโตคอล TCP รุ่นต่างๆ สำหรับโครงข่าย IP ของดาวเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สนามชัย มาสุธน . การประเมินสมรรถนะและเปรียบเทียบของโพรโตคอล TCP รุ่นต่างๆ สำหรับโครงข่าย IP ของดาวเทียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.