ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบรีเลย์สำหรับดาต้าแกรมทราฟฟิกในโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบรีเลย์สำหรับดาต้าแกรมทราฟฟิกในโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ
นักวิจัย : พิมพิกา เจตนะจิตร
คำค้น : ดาวเทียมในโทรคมนาคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328839 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอวิธีการจัดสรรเส้นทางผ่านโครงข่ายดาวเทียม เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดหาเส้นทางในการส่งข้อมูลของการสื่อสารดาวเทียมในระบบวงโคจรต่ำ โดยดาวเทียมในวงโคจรต่ำจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จึงทำให้มีการเชื่อมโยงมีการขาดหายเป็นช่วงๆ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครงข่ายบ่อย ดังนั้น ในการส่งผ่านข้อมูลจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกโนดที่จะส่งต่อข้อมูลไปให้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพในระบบแย่ลงได้ ซึ่งปัญหาของการเลือกเส้นทางก็คือ จะต้องเลือกเส้นทางที่มีทิศทางที่ถูกต้องนั่นคือมีทิศการเคลื่อนที่ไปในทิศทางของปลายทางหรือไปยังโนดข้างเคียงของปลายทางเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลไปได้ และมีการประวิงเวลาน้อยที่สุด ในส่วนการตัดสินเลือกเส้นทางในส่วนแรกได้ถูกปรับปรุงโดยมีการพิจารณาระดับของความคับคั่งในการเชื่อมโยง เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของการประวิงเวลาจากต้นทางไปปลายทาง ซึ่งจะมีผลต่อการประวิงเวลาโดยรวม นอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้เส้นทางหลายเส้นทาง ซึ่งจะทำให้มีความแน่นอนที่จะให้ข้อมูลไปถึงปลายทางได้มากขึ้น แต่ก็ยังต้องมีความระมัดระวังในการเลือกจำนวนเส้นทางที่จะใช้ด้วย จากการจำลองผลโดยการใช้ตัวจำลอง NS-2 ในการทดสอบระบบที่ใช้การจัดสรรเส้นทางที่ได้นำเสนอ โดยนำไปใช้กับการจำลองระบบการโดยการใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำ และดาวเทียมค้างฟ้าในการจำลอง ที่มีจำนวนโนดรับส่งแตกต่างกันไป และมีการประวิงเวลาแบบประมวลผลต่างกัน จะพบว่าการประวิงเวลาของการจัดเส้นทางแบบที่นำเสนอมีค่าน้อยกว่าการจัดเส้นทางแบบศูนย์กลาง และทำให้ค่าวิสัยสามารถมีค่าดีขึ้นด้วย

บรรณานุกรม :
พิมพิกา เจตนะจิตร . (2548). อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบรีเลย์สำหรับดาต้าแกรมทราฟฟิกในโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพิกา เจตนะจิตร . 2548. "อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบรีเลย์สำหรับดาต้าแกรมทราฟฟิกในโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพิกา เจตนะจิตร . "อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบรีเลย์สำหรับดาต้าแกรมทราฟฟิกในโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พิมพิกา เจตนะจิตร . อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบรีเลย์สำหรับดาต้าแกรมทราฟฟิกในโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.