ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 79

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 79
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- งานฉลองครบรอบเก้าสิบปี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6533
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร -- บ้านปีกผีเสื้อ -- สิรินทร์ สังโขบล -- การประกวดตราสัญลักษณ์ 90 ปีจุฬาฯ -- จิระชัย ครรชิตาวรกุล -- วรพรต วศินสังวร -- ศุภสิทธิ์ จาวโกนันท์ -- ทีม "ขาประจำ" -- หนังสือ "90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาประเทศ" -- พัฒนาการด้านกายภาพของจุฬาฯ ในรอบ 90 ปี -- นิทรรศการเกี่ยวกับจุฬาฯ กับการพัฒนาประเทศชาติ -- การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

เวลา 32 นาที 16 วินาที

หลากหลายกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 90 ปีจุฬาฯ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2549). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 79.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2549. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 79".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 79."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 79. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.