ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 75

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 75
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การบริหารงานบุคคล , วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6519
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แหล่งอ้างอิงความรู้ของประเทศชาติ -- ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ -- แนวทางวิจัยหลักของมหาวิทยาลัย -- การปฏิรูปกลุ่มวิจัย -- การจัดการเรื่องสารเคมีและของเสียอย่างเป็นระบบและปลอดภัย -- การใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย -- คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย -- การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม -- การทำงานแบบสามประสาน -- ผลิตภัณฑ์จามจุรี -- บริษัทนวัตกรรมจามจุรี -- การสร้างอุทยานวิจัยของจุฬาฯ -- การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

เวลา 31 นาที 43 วินาที

แผนบูรณาการเพื่อการพัฒนางานวิจัยและการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2549). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 75.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2549. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 75".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 75."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 75. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.