ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 74

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 74
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , การประชุมอธิการบดีนานาชาติ (2549) , การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6522
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ -- ศ.ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ -- ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย -- รศ.นพ.วิชัย โปษยะจินดา -- กรรมการขององค์การอนามัยโลก -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ารับการรักษาพระอาการประชวร ที่ ร.พ.ศิริราช -- หน้าที่ของมหาวิทยาลัยต้องสร้างคนที่เป็น World Citizen -- Asian-EU President -- อุดมศึกษาจะต้องเป็นการศึกษาที่ปลอดจากการเมืองและธุรกิจ

เวลา 32 นาที 34 วินาที

การประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติสะท้อนภาพอุดมศึกษาในอนาคต

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2549). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 74.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2549. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 74".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 74."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 74. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.