ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
นักวิจัย : พินิจ ลาภธนานนท์ , สุรียา วีรวงศ์
คำค้น : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ , การตั้งถิ่นฐาน -- ไทย -- อุทัยธานี , โครงการวางแผนและจัดการพื้นที่ป่าแนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี , การตั้งถิ่นฐาน -- ไทย -- ตาก , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746329871 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6508
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พินิจ ลาภธนานนท์ , สุรียา วีรวงศ์ . (2538). การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ ลาภธนานนท์ , สุรียา วีรวงศ์ . 2538. "การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ ลาภธนานนท์ , สุรียา วีรวงศ์ . "การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
พินิจ ลาภธนานนท์ , สุรียา วีรวงศ์ . การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.