ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 70

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 70
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- , สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , นิทรรศการใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา (2549) , การประชุมวิชาการใต้ร่มพระบารมีพระบรมธรรมิกมหาราชา (2549)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ -- ภาพรวม เบื้องหน้าเบื้องหลังนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ -- สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เสด็จฯ เยือนจุฬาฯ -- โครงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง "ไก่" ของ เจ้าชายอากิชิโนะ -- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549

เวลา 33 นาที 15 วินาที

หลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจของจุฬาฯ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2549). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 70.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2549. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 70".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 70."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 70. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.