ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 63

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 63
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , การศึกษาทางไกล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6501
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมโปรแกรมส่งเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือ -- สิทธิพล พรรณวิไล -- พรปวิน บำเพ็ญสันติ -- รางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการยอดนักประดิษฐ์ฟิลิปส์ -- ปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ 21 -- ศ.กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา -- การแสดงคอนเสิร์ตของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ -- โคจิ คาวาโมโต -- การแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 28 -- การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -- กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ -- กิจกรรมเดินรับอรุณเพื่อกองทุนจุฬาลงกรณ์ -- มหาวิทยาลัยวาซาดะ -- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านห้องเรียน Teleconference -- สถาบันวิทยบริการ

เวลา 30 นาที 59 วินาที

โครงการ Asia Broad Band กับการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2549). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 63.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2549. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 63".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 63."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 63. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.