ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 55

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 55
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , งานจุฬาฯ วิชาการ (2548) , งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (2548)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2548 -- ศ.นพ.ดร.ประพันธ์ ภานุภาค -- ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ -- ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ -- ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช -- รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ -- ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ -- Lab Kid -- พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ -- พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เวลา 34 นาที 58 วินาที

ความสำเร็จของงานจุฬาฯ วิชาการ '48 แสดงพลังของชาวจุฬาฯ สานความรู้สู่แผ่นดิน

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2548). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 55.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2548. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 55".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 55."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 55. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.