ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 34

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 34
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การรับนิสิต , กิจกรรมของนักศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6419
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อานนท์ ตั้งสถิตพร -- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิง -- NSC 2005 -- พิธีไหว้ครูของนิสิตใหม่ -- กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม -- โครงการรับนิสิตด้วยวิธีพิเศษ -- โครงการจุฬาฯ-ชนบท -- โครงการพัฒนากีฬาชาติ -- โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะสถาปัตยกรรมไทย ภาษาไทย

เวลา 31 นาที 13 วินาที

จุฬาฯสืบสานศิลปวัฒนธรรมแทรกในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยพร้อมสานต่อโครงการรับนิสิตวิธีพิเศษ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2548). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 34.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2548. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 34".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 34."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 34. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.