ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 31

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 31
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6416
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ -- งานรับน้องก้าวใหม่ -- ม.จ.สิริวัณวรี มหิดล -- การดำเนินงานในรอบ 1 ปี -- หลักสูตร -- การจัดการเรียนการสอน -- งานวิจัย -- ศิลปวัฒนธรรม -- ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ -- หลักสูตรเกียรตินิยม -- หลักสูตรการเรียนล่วงหน้า -- Activity Transcript -- การเรียนการสอนทางไกล -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร -- ระบบบัญชี (CU Finance) -- การดูแลบุคลากร -- โครงการก่อสร้างอาคารจามจุรี 9 -- โครงการหมอน 20 -- รถโดยสาร Shuttle Bus -- เว็บไซต์จุฬาฯ -- ยุทธศาสตร์การบูรณาการระหว่างศาสตร์

เวลา 32 นาที 43 วินาที

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2548). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 31.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2548. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 31".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 31."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 31. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.