ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 28

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 28
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น , แฟชั่นธุรกิจ (หลักสูตร) , การบรรเทาสาธารณภัย -- ไทย (ภาคใต้)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6413
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รางวัลเชิดชูเกียรติกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช -- รางวัลผลงานวิจัย -- กิตติเดช ตั้งเรืองวงศ์ -- วิวัฒน์ วิวัฒนานันต์ -- ชัชชากร รัชตะทรัพย์ -- อนุชา บุญยวรรธนะ -- ปณิธาน รอดเหตุภัย -- โครงการ Bangkok International Fashion Academy (BIFA) -- Fashion Institute of Technology (FIT) -- Institute Francais De La Mode (IFM) -- Polimodal -- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาแฟชั่นธุรกิจ -- โครงการที่จุฬาฯ ได้ลงไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับพิบัติภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ -- บ้านน้ำเค็ม -- ความช่วยเหลือในระยะยาวทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจและวิถีชีวิต

เวลา 30 นาที 48 วินาที

ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่น จุฬาฯ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิทางภาคใต้

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2548). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 28.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2548. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 28".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 28."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 28. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.