ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 20

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 20
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การบรรเทาสาธารณภัย -- ไทย (ภาคใต้)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6405
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประสานงานกับกระทรวงต่าง -- การดูแลเรื่องวนอุทยานริมชายหาด ทรัพยากรใต้ทะเล รวมถึงทรัพยากรบนบก -- โครงการระยะยาวที่จะลงพื้นที่ไปทำงานสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องที่หลัก -- ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 32 -- การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 61

เวลา 33 นาที 58 วินาที

จุฬาฯประสานงานกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูวิบัติภัยคลื่นยักษ์สีนามิ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2548). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 20.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2548. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 20".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 20."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 20. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.