ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 19

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 19
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , การบรรเทาสาธารณภัย -- ไทย(ภาคใต้) , สึนามิ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 32 "สุรนารีเกมส์" -- บทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบวิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ -- คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ -- คณะพยาบาลศาสตร์ -- คณะทันตแพทยศาสตร์ -- คณะวิทยาศาสตร์ -- สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ -- สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม -- คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- คณะต่าง ๆ ในสายสังคมศาสตร์ -- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)

เวลา 34 นาที 42 วินาที

จุฬาฯ ระดมนักวิชาการ นักวิจัยฟื้นฟูวิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2548). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 19.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2548. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 19".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 19."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 19. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.