ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 17

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 17
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6400
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย -- อณูวิทยาไข้หวัดนกและการพัฒนาตรวจวินิจฉัย -- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ -- การเปิดศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่นอย่างเป็นทางการ -- ศ.ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ -- ระบบการบริหารบุคคลของสายวิชาการ -- การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในลักษณะ Contract Employment -- ค่าตอบแทนพื้นฐานกับค่าตอบแทนพิเศษ

เวลา 32 นาที 59 วินาที

ระบบบริหารงานบุคคลสายวิชาการและกลยุทธ์การบริหารบุคคลเชิงรุก

ระบบบริหารงานบุคคลสายวิชาการและกลยุทธ์การบริหารบุคคลเชิงรุก

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2547). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 17.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2547. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 17".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 17."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 17. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.