ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 16

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 16
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- ที่ดิน , สยามสแควร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6399
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบริหารจัดการที่ดินของมหาวิทยาลัย -- การพิจารณาต่อสัญญาเช่าพื้นที่สยามสแควร์ -- การใช้พื้นที่สนามศุภชลาศัย -- การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ที่เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัย -- ระบบบัญชี -- ระบบ GSMIS (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่นำเรื่องของระบบบริหารการเงินมาเป็นตัวกำกับ -- ระบบบริหารบุคคล -- ระบบประกันคุณภาพ -- ระบบบริหารความเสี่ยง -- รางวัลคุณภาพแห่งชาติของจุฬาฯ -- Chula Quality Prize, Award -- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศความร่มรื่นในมหาวิทยาลัย -- อาคารจามจุรี 9 -- โครงการจุฬาฯ ไฮเทค -- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -- การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เวลา 32 นาที 07 วินาที

ไขข้อข้องใจเรื่องค่าเช่าสยามสแควร์-การใช้พื้นที่สนามศุภชลาศัยและความคืบหน้าการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน

ไขข้อข้องใจเรื่องค่าเช่าสยามสแควร์-การใช้พื้นที่สนามศุภชลาศัยและความคืบหน้าการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2547). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 16.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2547. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 16".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 16."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.