ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : เกื้อ วงศ์บุญสิน , มัลลิกา คุณวัฒน์ , กาญจนา ปราบพาล , โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ , สุวาณี สุรเสียงสังข์ , แสงระวี เชาว์ปรีชา , เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย , ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ , ธัญวัฒน์ โพธิศิริ , วิราภรณ์ ทันโตภาส
คำค้น : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , แรงงาน -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , มหาวิทยาลัยชินวัตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6357
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :