ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถในการทำงานสำหรับงานยกของ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถในการทำงานสำหรับงานยกของ
นักวิจัย : จิตรา รู้กิจการพานิช
คำค้น : การขนถ่ายวัสดุ , น้ำหนักและการวัด , สมรรถภาพทางกาย , ความสามารถในการทำงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์) ; เลขที่ 128-IR-2536

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลความสามารถในการทำงาน หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำงานยกของหรือผลตอบสนองของร่างกาย และทราบขีดความสามารถในการทำงานยกของและสามารถใช้ในการออกแบบงานได้ ผู้ถูกทดสอบได้แก่ นิสิตชายคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 2 คน และคนงานชายจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน จากการทดสอบหาความสามารถในการทำงานพบว่าปริมาณความต้องการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2max) ของนิสิตเป็น 2 ลิตรต่อนาที ค่านี้ได้นำไปพิจารณาหาขีดจำกัดที่ยอมรับได้สำหรับงานยกของ พบว่าที่น้ำหนักของการยก 20 กิโลกรัมและความถี่ 4 ครั้งต่อนาที จะเป็นภาระงานที่หนัก ใช้พลังงานเกินกว่า 50% ของ VO2max ดังนั้นในการออกแบบงานควรหลีกเลี่ยงลักษณะงานที่มีภาระงานเท่ากับหรือมากกว่าที่น้ำหนักและความพี่ดังกล่าว ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องจัดให้มีเวลาหยุดพัก เพื่อให้ร่างกายฟื้นตัว ซึ่งพบว่าการยกกล่องที่มีขนาด 30 ซม.จะมีอัตราการฟื้นตัวดีกว่ากล่องขนาด 40 และ 50 ซ.ม.

บรรณานุกรม :
จิตรา รู้กิจการพานิช . (2541). ความสามารถในการทำงานสำหรับงานยกของ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตรา รู้กิจการพานิช . 2541. "ความสามารถในการทำงานสำหรับงานยกของ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตรา รู้กิจการพานิช . "ความสามารถในการทำงานสำหรับงานยกของ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
จิตรา รู้กิจการพานิช . ความสามารถในการทำงานสำหรับงานยกของ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.