ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัย
นักวิจัย : สุภางค์ จันทวานิช
คำค้น : การย้ายถิ่นของแรงงาน , แรงงานต่างด้าวพม่า -- ไทย , แรงงานต่างด้าว -- ไทย , การค้ามนุษย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและการล่อลวงมนุษย์ข้ามชาติในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ; อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ; จังหวัดระนอง -- การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล 3 พื้นที่ (แม่สาย แม่สอด และระนอง) -- การเอารัดเอาเปรียบแรงงานพม่า ; ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการตัดสินใจมาทำงานในประเทศไทย ; อัตราค่าจ้างในพม่าที่เคยได้รับ

บรรณานุกรม :
สุภางค์ จันทวานิช . (2547). การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภางค์ จันทวานิช . 2547. "การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภางค์ จันทวานิช . "การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุภางค์ จันทวานิช . การย้ายถิ่นเข้ามาทำงานและการถูกหลอกลวงของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย : โครงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.