ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคาดหวังและความเป็นไปต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาควัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคาดหวังและความเป็นไปต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาควัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : ศศิพัฒน์ ยอดเพชร -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ เรื่อง บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในการสร้างสังคมสวัสดิการ : ข้อท้าทายและทางออก 25-26 มกราคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร (เล่มที่ 2)
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร - . (2554). ความคาดหวังและความเป็นไปต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาควัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร - . 2554. "ความคาดหวังและความเป็นไปต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาควัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร - . "ความคาดหวังและความเป็นไปต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาควัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2554. Print.
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร - . ความคาดหวังและความเป็นไปต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาควัดโคกเกตุ ตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2554.