ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา : รายงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา : รายงาน
นักวิจัย : สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
คำค้น : ภาพสเตอริโอสลับเชิงเวลา , คอมพิวเตอร์กราฟิก , ภาพสามมิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5607
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้นำเสนอระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลาซึ่งอาศัยแนวคิดของการรับรู้ความลึกจากความแตกต่างทางแนวนอนของภาพที่ตามนุษย์เห็น การแสดงภาพสเตอริโอสลับเชิงเวลาบนจอภาพคอมพิวเตอร์ และการทำงานของแว่นตาเปิดปิดแบบผลึกเหลว มาใช้กับระบบการจินตทัศน์ Visualization ToolKit ของบริษัทเจนเนรัล อิเล็กตริก และระบบแบบจำลองสามมิติ 3D-Studio MAX ของบริษัทออโตเดกส์ โดยพัฒนาเป็นส่วนเสริมเพิ่มเข้าไปในซอฟต์แวร์ทั้งสองเพื่อให้มีคำสั่งการทำงานเพิ่มขึ้นในการแสดงภาพสามมิติสเตอริโอ โดยเลือกใช้เทคนิคการแสดงภาพแบบสอดสลับ โดยรวมภาพคู่จากภาพสำหรับตาซ้ายและตาขวาเป็นภาพเดียวแบบสลับเส้น ทั้งนี้เนื่องจากสามารถใช้ได้กับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยไม่ต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบในส่วนแสดงผลที่มีอยู่เดิม แต่อาศัยการทำงานของวงจรถอดรหัสเพิ่มเติมภายนอกเพื่อควบคุมการเปิดปิดแว่นผลึกเหลวให้ถูกจังหวะ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อแสดงภาพยนตร์จากแฟ้มคู่ในรูปแบบ FLI/FLC (ที่ได้มาจาก 3D-Studio MAX) ลักษณะสามมิติสเตอริโอแบบพลิกหน้า เพื่อทำงานใต้ระบบปฏิบัติการ DOS ทั้งนี้เพื่องานการนำเสนอที่ให้รายละเอียดของภาพที่ดีกว่าแบบสอดสลับ แต่ต้องการระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วและหน่วยแสดงผลที่ดีกว่า

บรรณานุกรม :
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล . (2540). ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา : รายงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล . 2540. "ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา : รายงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล . "ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา : รายงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล . ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา : รายงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.