ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อนักเรียนผู้ติดยาเสพติด ผงขาว และกัญชา ของครูโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อนักเรียนผู้ติดยาเสพติด ผงขาว และกัญชา ของครูโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิจัย : อินทรีย์ ผูกเกษร -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อินทรีย์ ผูกเกษร - . (2521). การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อนักเรียนผู้ติดยาเสพติด ผงขาว และกัญชา ของครูโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
อินทรีย์ ผูกเกษร - . 2521. "การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อนักเรียนผู้ติดยาเสพติด ผงขาว และกัญชา ของครูโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
อินทรีย์ ผูกเกษร - . "การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อนักเรียนผู้ติดยาเสพติด ผงขาว และกัญชา ของครูโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2521. Print.
อินทรีย์ ผูกเกษร - . การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อนักเรียนผู้ติดยาเสพติด ผงขาว และกัญชา ของครูโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2521.