ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยทัศนคติของ สมาชิกพรรคการเมืองไทย ที่มีต่อเรื่อง ผลกระทบอันเกิดจาก พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มภายในพรรคการเมือง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยทัศนคติของ สมาชิกพรรคการเมืองไทย ที่มีต่อเรื่อง ผลกระทบอันเกิดจาก พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มภายในพรรคการเมือง
นักวิจัย : ปิยศักดิ์ สูตรนันท์ -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยศักดิ์ สูตรนันท์ - . (2534). การศึกษาวิจัยทัศนคติของ สมาชิกพรรคการเมืองไทย ที่มีต่อเรื่อง ผลกระทบอันเกิดจาก พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มภายในพรรคการเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ปิยศักดิ์ สูตรนันท์ - . 2534. "การศึกษาวิจัยทัศนคติของ สมาชิกพรรคการเมืองไทย ที่มีต่อเรื่อง ผลกระทบอันเกิดจาก พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มภายในพรรคการเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
ปิยศักดิ์ สูตรนันท์ - . "การศึกษาวิจัยทัศนคติของ สมาชิกพรรคการเมืองไทย ที่มีต่อเรื่อง ผลกระทบอันเกิดจาก พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มภายในพรรคการเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2534. Print.
ปิยศักดิ์ สูตรนันท์ - . การศึกษาวิจัยทัศนคติของ สมาชิกพรรคการเมืองไทย ที่มีต่อเรื่อง ผลกระทบอันเกิดจาก พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มภายในพรรคการเมือง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2534.