ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547
นักวิจัย : พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ
คำค้น : บริษัทการบินไทย -- บริการลูกค้า , ภาพยนตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย ศิริกายะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745327115 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถูประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์ บนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2. เพื่อเข้าใจถ้งหน้าที่ของภาพยนต์ประเภทต่าง ๆ ที่บริการเครื้องบิน ทั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการรวบรวมข้อมุลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ เจาะลึกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและผู้โดยสาร ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด การให้บริการภาพยนต์บนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกับ (มหาชน) ได้แก่ การแข่งขันทางการตลาด ตารางเวลาการเดินทาง ชั่วโมงบิน แบบเครื่องบิน และชั้นบริการผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางบิน อุปกรณ์- การฉาย ความยาวของภาพยนต์ และประเภทของภาพยนต์ 2. จากการศึกษาพบว่า ภาพยนต์มีหน้าที่ที่ เปิดเผย (Manifest Function) และหน้าที่ซ่อนเร้นหรือหน้าที่แฝง (Latent Functions) ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อ ผู้โดยสาร ลูกเรือ และหน่วยงานอื่นด้งนี้ ต่อผู้โดยสาร : ภาพยนต์เรื่องยาวและสารคดี ให้ความบันเทิง ความสุขสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้รู้สึกว่าการเดินทางสั้นลง ส่วนภาพยนต์สารคดีพิเศษ ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำ คำชี้แจง และกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ต่อลูกเรือ : ภาพยนต์เรื่องยาวและ สารคดี ทำให้ผู้โดยสารนั่งอยู่กับที่ไม่เดินไปรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น ช่วยลดปัญหาจากการทะเลาะวิวาท ของผู้โดยสาร ทำให้ลูกเรือทำงานสะดวก และรวดเร็วทันเวลาที่กำหนด ภาพยนต์สารคดีพิเศษ แบ่งเบา ภาระปฏิบัติหน้าที่ให้สะดวกและทันเวลา ต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้น : ภาพยนต์สารคดีพิเศษเกี่ยวกับสนามบิน ให้ข้อมูล เรื่องสนามบิน กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติตนให้ผู้โดยสารทราบ ทำให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง/ศุลกากร : ภาพยนต์ Arrival VDO แจ้งให้ผู้โดยสารทราบวิธีการกรอก แบบฟอร์มเข้เมืองและพิธีการศุลกากร ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ คล่องตัวและใช้เวลาน้อยลง ต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/เศรษฐกิจ : ภาพยนต์วีดีโอแนะนำประเทศ ไทย ช่วยโฆษณา และประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ นอกจากนี้ภาพยนต์ยังมีหน้าที่อันไม่พึงประสงค์ (Dysfunction) ในแง่ของการไม่ทำหน้าที่ คือเป็นเสียงหรือภาพที่รบกวนผู้โดยสารบางส่วนที่ไม่ขอบชมภาพยนต์ ที่ต้องการพักผ่อนหรือต้องการความเงียบสงบ

บรรณานุกรม :
พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ . (2548). ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ . 2548. "ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ . "ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พิมสิริ รฐาเศรษฐสิริ . ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการให้บริการภาพยนตร์บนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย ปี 2546-2547. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.