ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เชิงสมุฎฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เชิงสมุฎฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท
นักวิจัย : อนุภาพ ถิรลาภ -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุภาพ ถิรลาภ - . (2528). การวิเคราะห์เชิงสมุฎฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
อนุภาพ ถิรลาภ - . 2528. "การวิเคราะห์เชิงสมุฎฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
อนุภาพ ถิรลาภ - . "การวิเคราะห์เชิงสมุฎฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2528. Print.
อนุภาพ ถิรลาภ - . การวิเคราะห์เชิงสมุฎฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2528.