ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคของเมทริกซ์มากเลขศูนย์สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าในโปรแกรม "เล็ก"

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคของเมทริกซ์มากเลขศูนย์สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าในโปรแกรม "เล็ก"
นักวิจัย : นภดล จิตต์จรัส
คำค้น : วงจรไฟฟ้า , การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า , เล็ก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอกชัย ลีลารัศมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743463917 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5477
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงการใช้เทคนิคของเมทริกซ์มากเลขศูนย์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของโปรแกรมจำลองวงจร "เล็ก" โดยใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของสมการวงจรไฟฟ้า โดยมากจะมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นค่าศูนย์หรือเรียกว่าเป็นเมทริกซ์มากเลขศูนย์ และโปรแกรมจำเป็นต้องแก้สมการวงจรเดิมซ้ำๆ กันหลายครั้ง เทคนิคดังกล่าวประกอบด้วยการใช้โครงสร้างข้อมูลเฉพาะ สำหรับเก็บค่าของเมทริกซ์มากเลขศูนย์ซึ่งช่วยลดขนาดหน่วยความจำ ที่เก็บเมทริกซ์, การเรียงลำดับใหม่ตามวิธีของ Markowitz เพื่อลดจำนวนสมาชิกที่ไม่ใช่ค่าศูนย์ และการข้ามการคำนวณกับค่าศูนย์ ในระหว่างการแก้สมการเมทริกซ์ด้วยวิธีแยกตัวประกอบแอล-ยู การใช้เทคนิคเหล่านี้มีผลให้ความซับซ้อน ของการแก้สมการวงจรไฟฟ้าลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการสร้างสูตรสำเร็จการแก้สมการเมทริกซ์ ในรูปของรหัสแบบแปลย่อยและรหัสคำสั่งเครื่อง โดยรหัสทั้งสองเป็นขั้นตอนแก้สมการวงจรที่ไม่มีคำสั่งวนรอบหรือคำสั่งกระโดดและอ่านค่าจากสมาชิกแต่ละตัวในเมทริกซ์โดยตรง ซึ่งช่วยให้ลดเวลาแก้สมการวงจรไฟฟ้าลงได้ถึง 10 เท่า อย่างไรก็ตาม โปรแกรมจะต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้นสำหรับเก็บรหัสทั้งสองแบบ ซึ่งขนาดหน่วยความจำที่ใช้จะแปรตามจำนวนสมาชิกที่ไม่เป็นศูนย์ในเมทริกซ์ โดยถ้าเป็นวงจรขนาดใหญ่หน่วยความจำส่วนนี้จะมีขนาดใหญ่อย่างมาก

บรรณานุกรม :
นภดล จิตต์จรัส . (2543). เทคนิคของเมทริกซ์มากเลขศูนย์สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าในโปรแกรม "เล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภดล จิตต์จรัส . 2543. "เทคนิคของเมทริกซ์มากเลขศูนย์สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าในโปรแกรม "เล็ก"".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภดล จิตต์จรัส . "เทคนิคของเมทริกซ์มากเลขศูนย์สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าในโปรแกรม "เล็ก"."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
นภดล จิตต์จรัส . เทคนิคของเมทริกซ์มากเลขศูนย์สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าในโปรแกรม "เล็ก". กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.