ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบวงจรจุดหลอดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบวงจรจุดหลอดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิจัย : ไพศาล บุญเจียม
คำค้น : วงจรจุดหลอด , บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ , หลอดฟลูออเรสเซนต์ , บัลลาสต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุทธนา กุลวิทิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743464476 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5394
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอวิธีการออกแบบวงจรจุดหลอดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาการออกแบบวงจรจุดหลอดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันสามชนิดคือ วงจรจุดหลอดโดยไม่มีการอุ่นไส้หลอดวงจรหลอดที่มีการอุ่นไส้หลอดควบคุมด้วยความถี่ วงจรจุดหลอดที่มีการอุ่นไส้หลอดควบคุมด้วยวงจรโหลดเกณฑ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับการออกแบบประกอบด้วยข้อกำหนดของการออกแบบ ข้อจำกัดการออกแบบ รวมทั้งพฤติกรรมการทำงานของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ บัลลาสต์ทุกชนิดจะต้องได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการออกแบบ ส่วนข้อจำกัดของการออกแบบและพฤติกรรมการทำงานจะแตกต่างกันตามชนิดของวงจรจุดหลอด เนื่องจากอุปกรณ์บางส่วนและการทำงานของวงจรบัลลาสต์มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น ทำให้วิเคราะห์อย่างถูกต้องได้ยาก ดังนั้นการวิเคราะห์วงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดเกณฑ์การออกแบบจึงใช้วิธีการประมาณด้วยวงจรสมมูลสำหรับความถี่หลักมูลที่ใช้ตัวต้านทานแบบเชิงเส้นแทนหลอดและใช้วิธีการทางกราฟประกอบการวิเคราะห์วงจรด้วย การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการออกแบบใช้การจำลองการทำงานของวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ร่วมกับผลทดสอบของวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จริง ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องเพียงพอสำหรับการออกแบบเบื้องต้น

บรรณานุกรม :
ไพศาล บุญเจียม . (2543). การออกแบบวงจรจุดหลอดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพศาล บุญเจียม . 2543. "การออกแบบวงจรจุดหลอดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพศาล บุญเจียม . "การออกแบบวงจรจุดหลอดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ไพศาล บุญเจียม . การออกแบบวงจรจุดหลอดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.