ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำโดยใช้ gold futures (HG293 .ส733 2554)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำโดยใช้ gold futures (HG293 .ส733 2554) , Taming volatile gold by futures
นักวิจัย : สุทธิดา พวงพิกุล
คำค้น : ทอง -- ราคา , สัญญาซื้อขายล่วงหน้า , การป้องกันความเสี่ยง (การเงิน)
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/6191
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิดา พวงพิกุล . (2554). การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำโดยใช้ gold futures (HG293 .ส733 2554).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุทธิดา พวงพิกุล . 2554. "การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำโดยใช้ gold futures (HG293 .ส733 2554)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุทธิดา พวงพิกุล . "การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำโดยใช้ gold futures (HG293 .ส733 2554)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554. Print.
สุทธิดา พวงพิกุล . การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำโดยใช้ gold futures (HG293 .ส733 2554). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2554.