ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531
นักวิจัย : โกวิท รพีพิศาล -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โกวิท รพีพิศาล - . (2532). การทดสอบเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
โกวิท รพีพิศาล - . 2532. "การทดสอบเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1.
โกวิท รพีพิศาล - . "การทดสอบเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1, 2532. Print.
โกวิท รพีพิศาล - . การทดสอบเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาไทย เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2531. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1; 2532.