ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย
นักวิจัย : ปรัชญา กอไพศาล
คำค้น : คอมพิวเตอร์กราฟิก , ระบบแสดงผลภาพสามมิติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิษณุ คนองชัยยศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325244 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

เนื่องจากเมซ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลสามมิติในรูปแบบหนึ่ง ในบางครั้งเป็นข้อมูลที่ขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ดังนั้นจึงมีการ ลดทอนรายละเอียดของเมช ด้วยวิธีต่างๆ โดยจะทำให้เมชมีขนาดเล็กลง โดยที่รูปร่างที่ผู้ใช้เห็นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอวิธีการลดทอนรายละเอียดของเมชวิธีการหนึ่ง เพื่อสามารถนำเมชที่ได้ไปใช้แสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย โดยในการลดทอนรายละเอียดของเมชนี้จะนำวิธีการตรวจสอบลักษณะเด่น มาผสมผสานกับวิธีตรวจสอบทัศนวิสัยเพื่อที่จะให้ได้ผลที่ดีและรวดเร็ว การตรวจสอบลักษณะเด่นจะเป็นการหาลำดับความสำคัญต่างๆ ของข้อมูลที่ปรากฏในเมช โดยจะลบข้อมูลส่วนที่ไม่สำคัญออกเป็นอันดับแรกออกไปก่อน ในขณะที่วิธีการตรวจสอบทัศนวิสัยจะเป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนใดของเมช ที่ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นได้จากมุมมองปกติทั่วๆ ไป ในระดับความละเอียดหน้าจอของโทรศัพท์ไร้สายที่ผู้ใช้ได้ใช้แล้วก็จะทำการลบข้อมูลในส่วนนั้นๆ ออกไป จากนั้น เมื่อได้เมชที่ลดทอนรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เหมาะสม ที่จะใช้แสดงผลได้โทรศัพท์ไร้สายต่อไป ดังนั้นวิธีการที่นำเสนอนี้จึงสามารถลดทอนรายละเอียดของเมชได้มีประสิทธิภาพโดยที่ยังรักษาเวลาในการทำงานไม่สูงนัก ซึ่งจะมีผลมากเมื่อกรณีที่โครงสร้างของเมชนั้น มีส่วนที่มองเห็นได้ยากอยู่ค่อนข้างมาก

บรรณานุกรม :
ปรัชญา กอไพศาล . (2548). การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรัชญา กอไพศาล . 2548. "การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรัชญา กอไพศาล . "การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ปรัชญา กอไพศาล . การลดทอนรายละเอียดของเมชด้วยการตรวจสอบลักษณะเด่นและทัศนวิสัยเพื่อแสดงผลบนโทรศัพท์ไร้สาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.