ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลน การแสดงออกของยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์กลูตาโอน เอส-ทรานสเฟอเรส ในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลน การแสดงออกของยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์กลูตาโอน เอส-ทรานสเฟอเรส ในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus
นักวิจัย : ละเอียด ประพันธดารา
คำค้น : Anopheles dirus , Glutathiothione S-transferase , กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส , ยุงก้นปล่อง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA4080015 , http://research.trf.or.th/node/1573
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ต้องการทราบเกี่ยวกับเอ็นไซม์กลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส ที่เกี่ยวข้อง กับการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของสารเคมีฆ่าแมลง และทำให้ยุงดื้อต่อสารเคมีฆ่าแมลง ยุง ก้นปล่องชนิด An.dirus B ได้ถูกนำมาเป็นแบบในการศึกษา วิธีการคือได้นำเทคนิคทางด้าน Column Chromatography ซึ่งได้เคยพัฒนาได้ในงานวิจัยก่อนหน้านี้ มาทำการแยกไอโซเอ็น ไซม์ชนิดต่างๆ ของกลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส ในการนี้สามารถแยกไอโซเอ็นไซม์ได้ 5 ชนิด จากยุง An.dirus B โดยที่มี ไอโซเอ็นไซม์ GST-4a และ GST-4c แยกได้บริสุทธิ์ แสดงให้ เห็นได้จากการวิเคราะห์บน SDS-PAGE ส่วนอีกสามไอโซเอ็นไซม์ คือ GST-4b GST-5 และ GST-6 นั้นแยกได้ไม่บริสุทธิ์ จาการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ พบว่า GST-4c มีความสามารถเร่ง การย่อยสลาย DDT ได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ของกูลตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอ เรส ระหว่างยุงก้นปล่อง 2 ชนิด คือ An.dirus B กับ An.gambiae จากอัฟริกา พบว่าแม้ยุงทั้ง 2 ชนิดจะมีเอ็นไซม์กูลตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส ที่คล้ายๆกัน แต่ความหลากหลายของไอโซ เอ็นไซม์มีมากใน An.gambiae กว่าใน An.dirus B นอกจากนี้ลักษณะการเร่งปฎิกิริยาและหน้า ที่ของแต่ละไอโซเอ็นไซม์ในยุง 2 ชนิด นี้ยังแตกต่างกันด้วย ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า การ ศึกษากลไกในยุงชนิดหนึ่งๆ ไม่สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงต่อยุงอีกชนิดหนึ่งได้ เนื่องจากเอ็นไซม์ที่แยกได้จากลูกน้ำโดยตรง มีปริมาณจำกัด อีกทั้งการวิเคราะห์หา ลำดับกรดอะมิโนปลาย N-terminus พบว่ามี N-terminal block จึงได้ทำการเพิ่มจำนวนและ ศึกษา allelic variation ความสัมพันธ์ของลำดับกรดอะมิโน และโครงสร้างของโปรตีน กับ activity ของกลูตาไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรสจาก AdGST1-1 ซึ่งทราบลำดับกรดอะมิโน และ นิวคลีโอไทด์อยู่แล้ว สามารถเพิ่มขยาย cDNA และโคลน AdGST1-1 จากยุง An.dirus B ได้ 4 allelic forms ทั้ง 4 forms นี้มีความแตกต่างกันเพียงกรดอะมิโนหนึ่งหรือสองตัวของโปรตีน โดย อาศัย comperter simulation analysis เปรียบเทียบกับคุณสมบัติทางจลน์ศาสตร์ พบว่าการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขึ้นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนหนึ่งหรือสองตัว นี้มีผลต่อ คุณสมบัติทางจลน์ศาสตร์ของเอ็นไซม์ด้วย The mosquito Anopheles dirus B was used in this study as the model anopheline for investigation of glutathione S-transferase (GST) isoenzymes in this species. This enzyme family plays important role in detoxication of xenobiotic chemicals and thus involved in insecticide resistance. In this study we aimed to explore GST isoenzymes those are important in metabolism of DDT. Previously we have purified and characterized a major glutathione S-transferase (GST) activity, GST-4a. In this report we have purified an isoenzyme, GST-4c, which has the greatest DDT-dehydrochlorinase activity. Three additional isoenzymes, GST-4b, GST-5 and GST-6, were also partially purified and characterized for comparison. Activities to metabolized DDT as well as the interaction with various insecticides were determined. In a comparison between An. dirus and previous data from An. gambiae the two anopheline species possess a similar pattern of GST isoenzymes although less diversity of isoenzymes was present in An. dirus than in An. gambiae. The individual enzymes also differ significantly at the functional level. The results from this study indicate that characterization of one anopheline species cannot extent to apply for other anopheline. The biochemically-purified isoenzymes gave a limited low yield and purity therefore the molecular cloning of wild type isoenzymes was approached. The project was aimed to obtain the N-terminal sequence of the wild type isoenzymes to use for PCR primers. Unfortunately the N-terminus appeared to be blocked. Therefore study of allelic variation of GST isoenzymes was performed on the class I that had been identified to the nucleotide sequence level. Four allelic forms of the mosquito Anopheles dirus GST, adGST1-1, were cloned, expressed and characterized. There was one or two amino acid change in each allelic form, which was shown to confer different kinetic properties although several of the residue changes were not in the putative substrate- binding pocket. Computer simulation analysis based on an available crystal structure demonstrated that residues affecting nearby responsive regions of tertiary structure could modulate enzyme specificity, possibly through regulating attainable configurations of the protein.

บรรณานุกรม :
ละเอียด ประพันธดารา . (2544). การโคลน การแสดงออกของยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์กลูตาโอน เอส-ทรานสเฟอเรส ในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ละเอียด ประพันธดารา . 2544. "การโคลน การแสดงออกของยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์กลูตาโอน เอส-ทรานสเฟอเรส ในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ละเอียด ประพันธดารา . "การโคลน การแสดงออกของยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์กลูตาโอน เอส-ทรานสเฟอเรส ในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
ละเอียด ประพันธดารา . การโคลน การแสดงออกของยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์กลูตาโอน เอส-ทรานสเฟอเรส ในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.