ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 13

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 13
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ , พระตำหนักดาราภิรมย์ , วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4496
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ -- ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ -- งานเปิดโลกบัณฑิตศึกษา จุฬาฯ ปี 2547 -- ที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี -- พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต -- พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี -- งาน "วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี"

เวลา 32 นาที 18 วินาที

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์และงาน "วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี" 9 ธันวาคม นี้

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2547). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 13.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2547. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 13".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 13."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 13. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.