ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 7

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 7
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่างร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ ฉบับที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อเดือนมีนาคม 2546 และร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ ที่ส่งคืนกลับมายังมหาวิทยาลัยเมื่อเดือนกันยายน 2547 -- ข้าราชการจุฬาฯ -- ที่ดินพระราชทานของจุฬาฯ -- คณะวุฒยาจารย์ -- คณะกรรมการนโยบายวิชาการ -- การได้รับบำเหน็จบำนาญ -- การเป็นสมาชิก ก.บ.ข. -- กพอ. -- คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา -- มาตรการที่ 3

เวลา 30 นาที 40 วินาที

ความคืบหน้าล่าสุดร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ และผลกระทบของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2547). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 7.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2547. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 7".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 7."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.