ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 3
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- อาคาร , อาคารจามจุรี 9 , โครงการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษของนิสิตจุฬาฯ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การรับนิสิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4477
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารคณะและหน่วยงาน -- งบประมาณ พ.ศ. 2548 -- โครงการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษของนิสิต จุฬาฯ -- การสร้างอาคารจามจุรี 9 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการสำหรับนิสิตและบุคลากร -- การอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารต่างๆ เช่น อาคารจักรพงษ์ อาคารบรมราชกุมารี อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และหอประชุมจุฬาฯ -- โครงการรับนิสิตด้วยวิธีพิเศษ และโครงการนำร่องการใช้ระบบกลางรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชั่น ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

เวลา 24 นาที 28 วินาที

จุฬาฯ สร้างอาคารจามจุรี 9 รองรับการเรียนรู้ของนิสิต - ให้บริการบุคลากร

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2547). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2547. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.