ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 1
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4466
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความก้าวหน้าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทางด้านงานวิจัย วิชาการ -- "เสียงสู่การสร้างสรรค์และพัฒนา" -- รางวัลมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านไอทีซอฟต์แวร์ และด้านการกระจายเสียง -- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา -- ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย -- โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ -- กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น -- ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น -- การบูรณะพระตำหนักจุฑาธุชราชฐาน และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว -- จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน -- งบประมาณของจุฬาฯ

เวลา 24 นาที 47 วินาที

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 1 เปิดมิติใหม่ รายงานความก้าวหน้าสู่ประชาคมทางเวปไซต์จุฬาฯ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2547). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2547. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.