ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่ง
นักวิจัย : สุเมธ เตชาพิสุทธิ์
คำค้น : ซอฟต์แวร์ , โฟท์จีแอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) , การออกแบบระบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ , วันชัย ริ้วไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743336435 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4232
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่ง ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลแบบพิเศษ ที่เรียกว่า วิธีการเก็บข้อมูลแบบเดลต้า เพื่อให้ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ โดยจัดเก็บเฉพาะชุดคำสั่งเวอร์ชันล่าสุดและสิ่งที่แก้ไขในแต่ละเวอร์ชัน ซึ่งเป็นการลดการจัดเก็บในส่วนที่ซ้ำซ้อนกัน ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถเรียกชุดคำสั่งของโปรแกรมเวอร์ชันย้อนหลังกลับมาใช้ได้หากต้องการ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขีดความสามารถของระบบโดยขณะที่ ระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่งทำการจัดเก็บชุดคำสั่งเข้าสู่ระบบนั้น จะทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างมอดูลต่างๆ ของชุดคำสั่ง และทำการเตือนในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้น หลักการทำงานหลักคือ การตรวจสอบการเรียกใช้มอดูล และการส่งผ่านข้อมูลระหว่างมอดูลโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลใดๆ จากเอกสารออกแบบของโปรแกรมอีก ด้วยความสามารถนี้ทำให้ระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นในการวิทยานิพนธ์นี้เป็นเครื่องมือโครงแบบซอฟต์แวร์ชิ้นหนึ่งที่ใช้งานง่ายและสะดวกขึ้นในการที่จะจัดการและประกันความสมบูรณ์ของเอกสารในระบบซอฟต์แวร์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนชุดคำสั่ง และลดผลกระทบที่เกิดเป็นวงกว้างทั่วทั้งระบบที่กำลังพัฒนา เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพียงจุดใดจุดหนึ่ง ระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่งนี้ได้ทำการทดสอบกับโครงการจำลองขนาดกลางที่พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา โฟท์จีแอล ปรากฏว่าสามารถตรวจสอบและเตือนผู้ใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง โดยระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่งจะทำการแสดงข้อมูลของผลกระทบที่เกิดจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมอดูลโปรแกรมที่มีความสัมพันธ์

บรรณานุกรม :
สุเมธ เตชาพิสุทธิ์ . (2542). การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเมธ เตชาพิสุทธิ์ . 2542. "การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเมธ เตชาพิสุทธิ์ . "การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
สุเมธ เตชาพิสุทธิ์ . การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.