ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-แม่โจ้ (1)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-แม่โจ้ (1)
นักวิจัย : กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
คำค้น : การทดสอบคลอโรฟอร์ม , การบ่มน้ำยาง , ดิสเพอชั่น , ดิสเพอสชั่น , น้ำยาง , น้ำยางคอมปาวด์ , น้ำยางธรรมชาติ ฟองน้ำ เบ้าพิมพ์อลูมิเนียม , เครื่องบด , เครื่องบอลมิล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4850017 , http://research.trf.or.th/node/1445
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องบอลมิล เป็นเครื่องบดสารเคมีที่เป็นของแข็งซึ่งไม่สามารถละลายน้ำได้ โดยทำให้อยู่ในรูปดิสเพอชั่นเพื่อใช้สำหรับผสมกับน้ำยาง โดยส่วนประกอบของเครื่องบดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนระบบส่งกำลังและส่วนของหม้อบด ส่วนของระบบส่งกำลังประกอบด้วย เพลาส่งกำลังขนาด 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ชุดละ 2 เพลา จำนวน 6 ชุด ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังส่งไปยังหม้อบด หุ้มเพลาด้วยยางดำหนา 0.63 เซนติเมตร (1/4 นิ้ว) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 746 วัตต์ (1 แรงม้า) เป็นต้นกำลัง ส่วนของหม้อบดมี 2 ขนาด คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 เซนติเมตร (5 นิ้ว) และ 22.8 เซนติเมตร (9 นิ้ว) ลูกบด ที่ใช้มี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 11, 15.5 และ 25 มิลลิเมตร การทดสอบการบดแบ่งออกเป็น 4 การทดสอบ การทดสอบที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพลูกบดที่มีอัตราส่วนลูกบดในแต่ละขนาด ผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนลูกบดในการบดที่ดีที่สุดในการบด 24 ชั่วโมง คือ 1:2:1 (เล็ก:กลาง:ใหญ่) การทดสอบที่ 2 ทดสอบปริมาณสารที่สามารถบดได้ภายในหม้อบดขนาด 12.7 เซนติเมตร (5 นิ้ว) ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม คือ 63.35 % โดยปริมาตรของหม้อบด การทดสอบที่ 3 ทดสอบผลความแตกต่างระหว่างหม้อบดขนาด 12.7 เซนติเมตร (5 นิ้ว) และ 22.8 เซนติเมตร (9 นิ้ว) พบว่า หม้อบดทั้ง 2 ขนาดมีความสามารถในการบดไม่แตกต่างกัน การทดสอบที่ 4 ทดสอบความแตกต่างในการบดสารเคมีแต่ละชนิดให้ได้ขนาดเท่ากับ 1.5 ไมครอน ได้เวลาในการบดดังนี้ ซิงค์ออกไซด์ใช้เวลาบด 17.50 ชั่วโมง แซดดีซีใช้เวลาบด 20.50 ชั่วโมง กำมะถันใช้เวลาบด 66.50 ชั่วโมง ดีพีจีใช้เวลาบด 43.50 ชั่วโมง แคลเซียมคาบอเนตใช้เวลาบด 20.00 ชั่วโมง และLowinox CPLใช้เวลาบด 21.00 ชั่วโมง การออกแบบและสร้างอุปกรณ์บ่มน้ำยางคอมปาวด์ แบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ ถังควบคุมอุณหภูมิและถังบ่มน้ำยาง ส่วนที่ 1 ถังควบคุมอุณหภูมิได้ออกแบบใช้ฮีตเตอร์ขนาด 2,000 วัตต์ เป็นตัวเพิ่มอุณหภูมิ ซึ่งสามารถเพิ่มอุณหภูมิน้ำจาก 30 องศาเซลเซียส เป็น 50 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 15 นาที และมีปั๊มน้ำขนาด 13.5 วัตต์ 220 โวลต์ เป็นปั๊มน้ำวน เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำภายในถังให้สม่ำเสมอ ส่วนที่ 2 ถังบ่มน้ำยาง ออกแบบให้มีการกวนน้ำยางด้วยมอเตอร์ขนาด 4 วัตต์ 220 โวลต์ พบว่าการกวนน้ำยางที่ความเร็ว 60 รอบต่อนาทีและมีใบกวน 2 ชั้น สามารถลดการเกิดฟิล์มและการตกตะกอนขณะบ่มน้ำยาง การบ่มน้ำยางคอมปาวด์ ผลการทดสอบระดับการวัลคาไนซ์กับคลอโรฟอร์มได้น้ำยางคอมปาวด์เป็นเกรดที่ 4 เมื่อใช้ใบกวน 2 ชั้น ความเร็วของการกวน 60 รอบต่อนาที โดยควบคุมอุณหภูมิ ณ30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส พบว่าใช้เวลา 108, 24 และ 6 ชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งระดับการวัลคาไนซ์บางส่วนในน้ำยางคอมปาวด์สามารถวัดได้ โดยผลการทดสอบการบวมพองในโทลูอีน และการทดสอบคลอโรฟอร์ม โครงงานนี้เป็นการศึกษาการผลิตฟองน้ำยางธรรมชาติในเบ้าพิมพ์อลูมิเนียมโดยกระบวนการดันลอป ปัจจัยที่ศึกษา คือ ปริมาณสารเคมีและชนิดของเบ้าพิมพ์ต่อสมบัติของฟองน้ำยางธรรมชาติ สารเคมีที่ทำการศึกษา ได้แก่ ปริมาณโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์ ปริมาณไดฟีนิลกัวนิดีน และปริมาณกำมะถัน ชนิดเบ้าพิมพ์ ได้แก่ เบ้าพิมพ์อลูมิเนียมและปูนพลาสเตอร์ โดยสมบัติที่ทำการศึกษาได้แก่ เวลาการเป็นเจล เปอร์เซ็นต์การหดตัวและการยุบตัว ความหนาแน่น ค่า CFD และการยุบตัวเนื่องจากการอัดของฟองน้ำยางธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่า เมื่อปริมาณโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์เพิ่มขึ้นจะทำให้เวลาการเป็นเจล เปอร์เซ็นต์การหดตัวและการยุบตัว ความหนาแน่น และการยุบตัวเนื่องจากการอัดลดลง ในขณะที่ค่า CFD เพิ่มขึ้น การใช้ไดฟีนิลกัวนีดีนเพิ่มขึ้นทำให้เวลาการเป็นเจล เปอร์เซ็นต์การหดตัวและการยุบตัว และค่า CFD มีค่าลดลง และการยุบตัวเนื่องจากการอัดมีค่าเพิ่มขึ้น ขณะที่ความหนาแน่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อปริมาณกำมะถันเพิ่มขึ้นเวลาการเป็นเจลลดลง เปอร์เซ็นต์การหดตัว การยุบตัวเนื่องจากการอัด และค่า CFD มีค่าเพิ่มขึ้น ความหนาแน่น และเปอร์เซ็นต์ยุบตัวมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จากการศึกษาอิทธิพลของสารเคมีดังกล่าวทำให้ได้ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการตีฟองคิดเป็นน้ำหนักแห้งเป็นดังนี้ น้ำยางคอมปาวด์ 100 phr 10% โพแทสเซียม โอลิเอต 0.5 phr 50% กำมะถัน 1.75 phr 33% ดี พี จี 0.35 phr 33% ซิงค์ออกไซด์ 3.3 phr และ 12.5% เอส เอส เอฟ 1.0 phr ส่วนการศึกษาปัจจัยด้านเบ้าพิมพ์นั้นพบว่าฟองน้ำยางธรรมชาติที่ผลิตจากสูตรสารเคมีที่ได้และใช้เบ้าพิมพ์อลูมิเนียมในกรรมวิธีการผลิตนั้นมีสมบัติแตกต่างจากฟองน้ำยางธรรมชาติที่ได้จากเบ้าพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ โดยเวลาเจล ความหนาแน่น เปอร์เซ็นต์การหดตัว และการยุบตัวน้อยกว่า ในขณะที่ค่า CFD และการยุบตัวเนื่องจากการอัดมีค่าสูงกว่า A ball mill is equipment for milling water-insoluble chemical compound. This results in chemical compound dispersion for mixing with latex. The ball mill consists of two components; a shaft transmission system and a milling system. A shaft transmission system consists of six sets of two 2.54 cm-diameter shafts (1 in.). All shafts are covered by 0.63 cm-thick black rubber (1/4 in.). Power source is from a 746-watt (1 HP) electrical motor. A milling system includes 12.7 cm-diameter milling reactor (5 in.) and 22.8 cm-diameter milling reactor (9 in.). The grinding media includes 3 sizes; small, medium and large having diameter of 11.0, 15.5 and 25 mm. Milling experiment includes 4 tests. The first test was to determine the best ratio of grinding media between small, medium and large size within 24 hours. It was found that best ratio was 1:2:1 (small : medium : large). The second test was to determine the suitable amount of chemical compound by a volume of a 12.7 cm-diameter milling reactor (5 in.). It was found that the suitable amount of chemical compound was 63.35 % by volume of a milling reactor. The third test was to determine the best milling reactor size. It was found that the milling performance of 12.7 cm-diameter milling reactor (5 in.) and 22.8 cm-diameter milling reactor (9 in.) were not different. The last test was to milling each chemical substances to get the proportion with 1.5 micron to get time of milling list as follow Zing oxide use of time 17.5 hours, Zinc diethyl dithiocarbamate use of time 20.5 hours, Sulfur use of time 66.5 hours, Diphenyl Guanidine use of time 43.5 hours, Calciumcarbonate use of time 20.0 hours, Lowinox CPL use of time 21.0 hours ABSTRACT The design and fabrication of the latex maturation model for latex compound part was divided into 2 components; the temperature control tank and the maturation tank. The temperature control tank consisted of a 2,000 watt-heater for increasing water temperature from 30 ํC to 50 ํC within 15 minutes. The 13.5 watt-220 voltage pump was used to circulate and stabilize water temperature inside the tank. The maturation tank consisted of a 4 watt-220 voltage motor for stirring the latex. It was found that the double layerrectangular paddle with rotor speed of 60 rpm reduced the film formation and precipitation during maturation. The maturation tests were performed until the latex vulcanization with chloroform to achieve the 4th grade latex. The double layer-rectangular paddle at speed of 60 rpm were used. The maturation temperatures were controlled at 30, 40 and 50 ํC which required 108, 24 and 6 hours, respectively. Partial vulcanization level of latex compound can be determined by swelling in toluene and chloroforms test.

บรรณานุกรม :
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . (2549). กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-แม่โจ้ (1).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . 2549. "กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-แม่โจ้ (1)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . "กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-แม่โจ้ (1)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ . กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ-แม่โจ้ (1). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.