ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดไซยาไนด์ และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบเรซินรวม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดไซยาไนด์ และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบเรซินรวม
นักวิจัย : ธนพร เหล่าไพโรจน์, 2521-
คำค้น : น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก , น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไซยาไนด์ , การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า , การแลกเปลี่ยนไอออน , เรซินแลกเปลี่ยนไอออน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ , พิชญ รัชฎาวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741749147 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4035
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดขึ้นจากโรงงานชุบโลหะขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยวิธีแลกเปลี่ยนไอออน ซึ่งศึกษาการกำจัดไซยาไนด์และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ ด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออนลบและไอออนบวก น้ำเสียที่ใช้เป็นน้ำเสียสังเคราะห์ โดยจะศึกษาทั้งแบบทีละเท และแบบคอลัมน์เรซินรวม เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัด ผลการทดลองแบบทีละเท พบว่าเรซิน IRA 402 Cl สามารถกำจัดไซยาไนด์ได้มากกว่า 90% ที่เวลา 60 นาที และมีค่าใกล้เคียงกันที่พีเอช 10 และ 12 สำหรับการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์โลหะหนักด้วยเรซินแลกเปลี่ยนไอออนบวก พบว่าเรซิน IR 120 Na สามารถกำจัดโลหะหนักได้มากกว่า 99% ที่พีเอช 7 และเรซิน IRA 402 Cl กำจัดโลหะหนักได้ดีที่พีเอช 10 และ 12 ส่วนการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ไซยาไนด์ผสมโลหะหนัก เมื่อใช้เรซิน IRA 402 Cl รวมกับเรซิน IR 120 Na พบว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัดไซยาไนด์และโลหะหนักได้มากกว่า 90% ทั้งพีเอช 10 และ 12 สำหรับการทดลองแบบคอลัมน์เรซินรวมพบว่า สามารถกำจัดไซยาไนด์และโลหะหนักให้มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานได้ โดยที่พีเอช 10 และ 12 มีความจุของเรซินในการกำจัดไซยาไนด์และโลหะหนักแตกต่างกันอยู่ในช่วง 1-15% และในกรณีของการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ไซยาไนด์ผสมโลหะหนักนั้น พบว่าโลหะหนักมีผลทำให้ความจุของเรซินในการกำจัดไซยาไนด์ลดลง

บรรณานุกรม :
ธนพร เหล่าไพโรจน์, 2521- . (2548). การกำจัดไซยาไนด์ และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบเรซินรวม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพร เหล่าไพโรจน์, 2521- . 2548. "การกำจัดไซยาไนด์ และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบเรซินรวม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพร เหล่าไพโรจน์, 2521- . "การกำจัดไซยาไนด์ และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบเรซินรวม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ธนพร เหล่าไพโรจน์, 2521- . การกำจัดไซยาไนด์ และโลหะหนักจากน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน : กรณีของคอลัมน์แบบเรซินรวม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.