ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์
นักวิจัย : นรินทร์ นครพันธ์, 2521-
คำค้น : อัลกอริทึม , ระบบสื่อสารข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741752857 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์นี้ได้เสนออัลกอริทึมการจัดกำหนดการบนพื้นฐานของอัลกอริทึม iSLIP เพื่อใช้สำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะศึกษาวิธีการจัดกำหนดการส่งเซลล์และระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับเซลล์ที่มีระดับความสำคัญต่างกัน 2 ระดับ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอค่าที่ใช้วัดลำดับความสำคัญในรูปของอัตราส่วนค่าเวลาประวิงเพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการในรูปของเวลาประวิงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ค่าความน่าจะเป็นจะถูกใช้เป็นกลไกในการควบคุมภายในแต่ละขั้นตอนของการจัดสรรลำดับเส้นทางซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ request, grant และ accept โดยทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวจะสามารถนำมาประกอบกันเป็นรูปแบบของการควบคุมที่แตกต่างกัน 7 รูปแบบได้แก่ request, grant, accept, request-grant, request-accept และ request-grant-accept การจำลองระบบได้ถูกดำเนินการเพื่อประเมินค่าเวลาประวิงเฉลี่ยของระบบ สำหรับอัตราส่วนค่าเวลาประวิงที่ต้องการแต่ละค่า พบว่าอัลกอริทึมที่นำเสนอสามารถนำมาใช้ควบคุมคุณภาพการให้บริการได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัลกอริทึมการควบคุมที่ grant นั้นไม่เพียงแต่มีสมรรถนะด้านค่าเวลาประวิงเฉลี่ยของระบบที่สูง อีกทั้งยังมีช่วงการทำงานที่กว้างสามารถทำงานบนสภาพทราฟฟิกได้หลากหลาย

บรรณานุกรม :
นรินทร์ นครพันธ์, 2521- . (2548). อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรินทร์ นครพันธ์, 2521- . 2548. "อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรินทร์ นครพันธ์, 2521- . "อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
นรินทร์ นครพันธ์, 2521- . อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.