ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน
นักวิจัย : บัณฑิต จริโมภาส
คำค้น : cutting , Oil palm , ตัดกิ่ง , ตัดทางใบ , ปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4550050 , http://research.trf.or.th/node/1335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมันโดยใช้ระบบไฮดรอลิก เพื่อที่จะนำไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความชำนาญในการตัดกิ่งปาล์มและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน วิธีการศึกษาประกอบด้วย การออกแบบ สร้าง ทดสอบ และประเมินผลเครื่องต้นแบบ เครื่องต้นแบบเป็นด้ามอลูมิเนียมทรงกระบอกยาว 4.20 ม.หนัก 9 กิโลกรัม ใบมีดที่ทำจากเคียวมาเลเซีย เลื่อนขึ้นลงได้ในแนวดิ่งบนเขียงที่ทำจากเหล็กกล้าอะไหล่(S45C) ด้ามทำด้วยท่ออลูมิเนียมเส้นผ่าศูนย์กลาง 38.10 มม. ชุดต้นกำลังจากปั๊มไฮดรอลิก 900 วัตต์ และ แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ผลการทดลอง เครื่องต้นแบบที่พัฒนาระดับห้องปฏิบัติการ สามารถตัดทางใบขาดครั้งเดียว 98.37 ? ด้วยเวลาเฉลี่ย 3.01 วินาที/ทางใบ รอยตัดที่โคนทางใบกว้างเฉลี่ย 132.42 มม. หนาเฉลี่ย 63.42 มม. พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย 4,312.07 ตร.มม. เปอร์เซ็นต์ความชื้นโคนทางใบ 73.73 ? มาตราฐานเปียก อัตราการทำงานของเครื่อง 196 ทางใบ/ชั่วโมง ผลการทดลอง เครื่องต้นแบบที่ผลิตโดยโรงงาน สามารถตัดทางใบขาดครั้งเดียว 98.50 ? ด้วยเวลาเฉลี่ย 2.82 วินาที/ทางใบ (ที่แนวตัดปกติ)ขนาดโคนทางใบกว้างเฉลี่ย 124.74 มม. หนาเฉลี่ย 67.12 มม. พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ย 4,294.69 ตร.มม. ที่เปอร์เซ็นต์ความชื้น 79.97 ? มาตราฐานเปียก อัตราการทำงานของเครื่อง 228 ทางใบ/ชั่วโมง เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมและทดลองใช้เครื่องฯสามารถใช้เครื่องได้และยอมรับในอัตราการทำงานของเครื่อง แต่ในส่วนของน้ำหนักเครื่อง ต้องปรับปรุง ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้เครื่องต้นแบบที่สมบูรณ์ในเชิงการค้า การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ระบุว่า จากราคาเครื่อง 56,185 บาท ใช้งานเครื่อง 30 วันต่อปี วันละ 8 ชั่วโมง ระยะเวลาคืนทุน 4.44 ปี This research was to develop a prototype of oil palm branch cutting machine driven by hydraulic power. The machine was expected to solve the problem of skill labor shortage in oil palm branch cutting and accident reduction at work. Methodology comprised design, construction, testing and evaluation of the prototype, which was made of 4.2 m long, 38.1 mm diameter aluminum tube weighing 9 kgs. A Malaysian sickle knife was vertically -slidable over the other fixed knife which was made of S45C steel. The prototype was driven by hydraulic pump and 12 V. battery. Results showed the prototype developed by laboratory could make one cut-off oil palm frond completely 98.37 % at the average time of 3.01 seconds per frond. Cutting section was characterized by 132.42 mm. wide, 63.42 mm. thick, 4,312.07 mm2 sectional area and 73.73 % moisture content (wet-basis). Machine capacity was 196 frond/hour. Results showed the prototype developed by factory could make one cut-off oil palm frond completely 98.50 % at the average time of 2.82 seconds per frond. Cutting section was characterized by 124.74 mm. wide, 67.12 mm. thick, 4,294.69 mm2 sectional area and 79.97 % moisture content (wet-basis). Machine capacity was 228 frond/hour. After some training farmers could well operate the machine and accepted in general its capacity with little comment on the machine weight. The comment is a challenge for further development. Economic analysis indicates that based on the prototype cost of 56,185 bath, 30 days of annual use, 8 hours a day, payback period would be 4.44 years.

บรรณานุกรม :
บัณฑิต จริโมภาส . (2547). โครงการเครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บัณฑิต จริโมภาส . 2547. "โครงการเครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บัณฑิต จริโมภาส . "โครงการเครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
บัณฑิต จริโมภาส . โครงการเครื่องตัดกิ่งปาล์มน้ำมัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.