ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าของประชาชนภายใต้โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าของประชาชนภายใต้โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) , Final report assessment of public energy conservation attitude by DSM programs
นักวิจัย : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำค้น : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , การประหยัดพลังงาน , ช่องทางการสื่อสาร , การได้รับข้อมูล
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . (). รายงานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าของประชาชนภายใต้โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM).
    กรุงเทพมหานคร : .
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . . "รายงานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าของประชาชนภายใต้โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM)".
    กรุงเทพมหานคร : .
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . "รายงานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าของประชาชนภายใต้โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM)."
    กรุงเทพมหานคร : , . Print.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . รายงานวิจัยเรื่อง โครงการประเมินทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าของประชาชนภายใต้โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM). กรุงเทพมหานคร : ; .