ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
นักวิจัย : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สุรชัย ศิริไกร
คำค้น : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , เศรษฐกิจพอเพียง , การประเมินผลการดำเนินงาน, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สุรชัย ศิริไกร . (2553). รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สุรชัย ศิริไกร . 2553. "รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สุรชัย ศิริไกร . "รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553. Print.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , สุรชัย ศิริไกร . รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2553.