ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นปีการศึกษา 2539 และ 2540

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นปีการศึกษา 2539 และ 2540
นักวิจัย : ปิ่นพนิต โปมิล , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี
คำค้น : นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , การจ้างงานบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , การจ้างงาน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/4288
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิ่นพนิต โปมิล , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี . (2553). รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นปีการศึกษา 2539 และ 2540.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ปิ่นพนิต โปมิล , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี . 2553. "รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นปีการศึกษา 2539 และ 2540".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ปิ่นพนิต โปมิล , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี . "รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นปีการศึกษา 2539 และ 2540."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553. Print.
ปิ่นพนิต โปมิล , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.กองแผนงาน. ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี . รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นปีการศึกษา 2539 และ 2540. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2553.