ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์รายวัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์รายวัน
นักวิจัย : บุญชัย ศรีประทีป, 2518-
คำค้น : การสื่อข่าวและการเขียนข่าว , หนังสือพิมพ์ -- ภาษา , อาชญากรรมกับหนังสือพิมพ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกัญญา สุดบรรทัด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741300476 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ทดสอบแนวคิดของ Jack Fuller เกี่ยวกับการใช้วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์รายวัน วิเคราะห์เนื้อหาจากกรณีข่าวอาชญากรรม 9 เรื่องในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 และการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน 2 คน และนักหนังสือพิมพ์ 2 คน ผลการวิจัยพบว่า ข่าวอาชญากรรมทั้ง 9 เหตุการณ์ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีแนวโน้มในการนำเสนอตามแนวคิดวาทศิลป์ในข่าว ทั้งในแง่มุมการมีแก่นของหัวข่าว เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางโครงเรื่อง การกล่าวถึงบุคคลในข่าวคล้ายๆ กับตัวละครในนวนิยาย การกล่าวถึงบทสนทนา การกล่าวถึงมุมมองในการเล่า รวมถึงการเขียนถึงฉากและบรรยากาศในเหตุการณ์ได้อย่างมีอรรถรส ดังนั้นการอ่านข่าวก็เหมือนการอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่ง รวมทั้งการใช้ถ้อยคำที่มุ่งเน้นให้ภาพพจน์ เร้าอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านด้วย สำหรับความคิดเห็นของนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและนักหนังสือพิมพ์ เห็นร่วมกันว่าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีการแข่งขันกับสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่ออื่นๆ ทางด้านธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องแสวงหาวิธีการเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หนังสือพิมพ์รายวันปัจจุบันมีแนวโน้มในการรายงานข่าวแบบนี้เพิ่มขึ้น การรายงานข่าวอาชญากรรมในลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์สามารถรายงานข่าวได้ แต่ควรคำนึงเรื่องผลกระทบของการรายงานข่าวอาชญากรรมแบบนี้ที่สามารถเกิดขึ้นได้

บรรณานุกรม :
บุญชัย ศรีประทีป, 2518- . (2543). วิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์รายวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชัย ศรีประทีป, 2518- . 2543. "วิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์รายวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญชัย ศรีประทีป, 2518- . "วิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์รายวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
บุญชัย ศรีประทีป, 2518- . วิเคราะห์วาทศิลป์ในข่าวอาชญากรรมของหนังสือพิมพ์รายวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.