ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของ 1, 25 (OH)2D3 และเดกซาเมทาโซน ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของ 1, 25 (OH)2D3 และเดกซาเมทาโซน ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ภวสันต์ , ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ
คำค้น : เนื้อเยื่อฟัน , คลองรากฟัน , เซลล์สร้างเส้นใย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ . ภาควิชาศัลยศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ . ภาควิชาศัลยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3227
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการตอบสนองของเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ต่อ 1,25(OH)[subscript 2]D[subscript 3] และเดกซาเมทาโซน โดยเฉพาะในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของซีดี44 และอัลฟา5เบตา1อินติกริน ทั้ง 1,25(OH)[subscript 2]D[subscript 3] และเดกซาเมทาโซนสามารถกระตุ้นการสร้างเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อเยื่ออนินทรีย์ แต่ 1,25(OH)[subscript 2]D[subscript 3] จะลดการสร้างคอลลาเจนชนิดที่ I ในขณะที่เดกซาเมทาโซนจะเพิ่มการสร้างคอลลาเจนชนิดที่ I เมื่อกระตุ้นเซลล์เป็นเวลา 12 วัน ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของระดับดิฟเฟอเรนชิเอชันของเซลล์หลังการกระตุ้น นอกจากนี้ ระดับของซีดี44 และอัลฟา5เบตา1อินติกริน จะลดลงเมื่อกระตุ้นด้วยสารทั้งสองเป็นเวลา 12 และ 28 วัน ผลที่ได้สอดคล้องกับการลดลงของซีดี44 ในเซลล์สร้างเนื้อฟันของหนูเมื่อวิเคราะห์ด้วยการย้อมด้วยแอนติบอดี และสอดคล้องกับการลดลงของซีดี44 และอัลฟา5เบตา1อินติกริน ในเนื้อเยื่อโพรงฟัน เมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อกลางโพรงฟัน โดยใช้การวิเคราะห์แบบเวสเทอร์น โดยสรุป 1,25(OH)[subscript 2]D[subscript 3] และเดกซาเมทาโซนสามารถกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของระดับดิฟเฟอเรนชิเอชันในเซลล์เพาะเลี้ยง และสามารถใช้การลดลงของซีดี44 และอัลฟา5เบตา1อินติกริน เป็นตัวกำหนดในการเปลี่ยนแปลงนี้ได้

บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ภวสันต์ , ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ . (2542). ผลของ 1, 25 (OH)2D3 และเดกซาเมทาโซน ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสิทธิ์ ภวสันต์ , ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ . 2542. "ผลของ 1, 25 (OH)2D3 และเดกซาเมทาโซน ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประสิทธิ์ ภวสันต์ , ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ . "ผลของ 1, 25 (OH)2D3 และเดกซาเมทาโซน ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ประสิทธิ์ ภวสันต์ , ทัศนีย์ ดรงค์สุวรรณ . ผลของ 1, 25 (OH)2D3 และเดกซาเมทาโซน ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อโพรงฟันของมนุษย์ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.